Меню Рубрики

Не додавати і не віднімати

Апостол Павло навчає: не додавати і не віднімати:

6 Дивуюся, що вiд того, хто покликав вас благодаттю Христовою, ви так скоро переходите до iншого благовiстування, 7 яке, зрештою, не iнше, а тiльки є люди, що бентежать вас i хочуть спотворити благовiстування Христове. Гал. 1. 6,7.

Тобто, додають, або віднімають. А треба, не додавати, і не віднімати.

Нікому не вірте, якщо хто щось додає до слова Божого, або віднімає від нього. 

8 Та коли б навiть ми або ангел з неба став благовiстити вам не те, що ми вам благовiстили, нехай буде анафема. 9 Як ми ранiше казали, так i тепер ще говорю: хто благовiстить вам не те, що ви прийняли, нехай буде анафема. 10 Чи в людей я шукаю тепер благоволiння, чи у Бога? Чи людям я прагну догоджати? Якби я i тепер догоджав людям, не був би рабом Христовим. Галатам 1. 8-10.

6 Це, браття, я прикликав до себе i Аполлоса заради вас, щоб ви навчилися вiд нас не мудрува­ти бiльше того, що написано, та не величалися один перед одним. 1е Коринф. 4.6.

15 Браття! Кажу за розсудом люд­ським: навiть затвердженого людиною заповiту нiхто не скасовує i не додає до нього нiчого. Гал.3.15.


Святий Апостол Петро навчає дотримання чистоти в слові Божому…

2 як новонародженi немовлята, полюбiть чисте словесне мо­локо, щоб вiд нього вирости вам на спасiння; 3 бо ви пiзнали, що благий Господь. 4 Приступаючи до Hього, каменя живого, людьми вiдкинутого, а Богом обраного, коштовного, 5 i самi, мов живе камiння, будуйте з себе дiм духов­ний, святе священство, щоб приносити духовнi жертви, приємнi Боговi, через Iісуса Христа. 1е Петра 2. 2-5.


 Святий Апостол Іван вчить не порушувати слово істини

9 Кожен, хто переступає вчення Христове i не перебуває в Hьому, не має Бога; хто перебуває в учен­нi Христовому, має i Отця i Сина. 10 Хто приходить до вас i не приносить цього вчення, того не приймайте в дiм i не вi­тайте його. 11 Бо той, хто його вi­тає, бере участь у злих дiлах його.  2 Іван. 9-11.


Як і закон говорить:

Мойсей заповідав: 2 не додавайте до того, що Я заповідаю вам, і не вкорочуйте від того; зберігайте заповіді Господа, Бога нашого, які Я вам [сьогодні] заповідаю. Повтор. закону. 4.2.


 Одкровення Івана Богослова підтверджує:

    Господь говорить:  18 І я також свідчу всяко­му, хто чує слова пророцтва книги цієї: коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які напи­сано в книзі цій; 19 і коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цьо­го, в того відійме Бог участь у книзі життя й у святому місті, і в тому, що написано в книзі цій.

20 Хто свідчить це, гово­рить: так, гряду скоро! Амінь. Так, гряди, Господи Іісусе! Одкр. 22. 20


Господу Богу твоєму вклоняйся і Йому одному служи

8 Та коли б навiть ми або ангел з неба став благовiстити вам не те, що ми вам благовiстили, нехай буде анафема. 9 Як ми ранiше казали, так i тепер ще говорю: хто благовiстить вам не те, що ви прийняли, нехай буде анафема.  Гал. 1. 8.9.

9 І отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, Який на небесах. 10 І не називайтесь наставниками, бо один у вас Наставник — Христос. 11 Більший же з вас нехай буде вам слугою. 12 Бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться. А в Україні кажуть: і отець , і батюшка, і святійший… Матв. 23.9.


Приклад суті служіння

Господь вчить: 25 Іісус же, підізвавши їх, сказав: ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі володіють ними. 26 Не так буде у вас: але хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою. 27 І хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. 28 Так само Син Людський не для того прийшов, щоб Йому служили, а щоб послужити і віддати душу Свою на спасіння багатьох. Матв. 20.25-28.
16 Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. 17 Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через Нього.

Суд Божий 

18 Хто вірує в Нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував в ім’я Єдинородного Сина Божого. 19 Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі; 20 бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла його, бо вони злі. 21 А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинилися в Бозі.   Іван. 3. 16-21.

 


Ось чому не можна, а ні додавати, а ні віднімати

Св. Апостол Павло говорить: 4 I слово моє, i проповiдь моя були не в переконливих словах людської мудрости, а в явленнi духу i сили, 5 щоб вiра ваша утверджувалася не на муд­ростi людськiй, а на силi Божiй. 1 Кор. 2.4.

3 Він же сказав їм у відповідь: чому і ви порушуєте заповідь Божу, заради передання вашого? 4 Бо Бог заповідав: шануй батька й матір; і хто лихословить на батька чи матір, нехай смертю помре. 5 А ви говорите: якщо хто скаже батькові або матері: дар Богові те, чим би ти від мене скористався, 6 той може і не шанувати батька свого або матір свою. Таким чином, і ви порушили заповідь Божу переданням вашим. 7 Лицеміри! Добре пророкував про вас Ісая, кажучи: 8 наближаються до Мене люди ці устами своїми, й устами шанують Мене, серце ж їхнє далеко від Мене; 9 але марно шанують Мене, навчаючи вченням і заповідям людським. Матв. 15. 3-9.

Вчіться від Іісуса бути пильними в стосунках з людьми, навіть й зі священиками.

24 Але Сам Іісус не ввіряв Себе їм, бо знав усіх; 25 і не треба було Йому, щоб хтось засвідчив про людину, бо Сам знав, що було в людині. Іван 2.24.25.
3 Бо що ж‚ коли деякi й не вiрували? Невiра їхня чи знищить вiрнiсть Божу? 4 Зовсiм нi. Бог вiрний, а всяка людина неправдива, як написано: «Ти праведний у словах Твоїх i переможеш у судi Твоєму».  Рим. 3.4.


Лжепророки

Були i лжепророки серед людей, як i у вас будуть лжевчителi, якi внесуть згубнi єресi i, вiдрiкшись вiд Владики, Який вiдкупив їх, накличуть на себе скору загибель. 2 I багато успадку­ють їхню розпусту‚ i через них до­рога iстини буде в ганьбi. 3 I через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами; суд їм дав­но готовий‚ i загибель їхня не дрiмає.

Бог карає нелицемірно

4 Бо якщо Бог не помилував ангелiв, якi згрiшили, а, зв’язавши путами пекельної темряви, вiддав зберiгати їх на суд для покарання; 5 i якщо не пощадив першого свiту, а у восьми душах збе­рiг родину Hоя, проповiдника прав­ди, коли навiв потоп на свiт нечес­тивих; 6 i якщо мiста Содом та Го­морру, засудивши на знищення, спопелив, показавши приклад майбутнiм нечестивцям, 7 а праведного Лота, змученого людьми шаленої розпусти, визволив‚ — 8 бо цей праведник, живучи серед них, бачив i чув беззаконнi дiла їхнi i тим щодня мучив свою праведну душу, — 9 то, звичайно, знає Господь, як визволяти благочестивих вiд спокуси, а беззаконникiв тримати на день суду, для покарання. 2е Петра 2.1-9.

Будьте обережними  з тими, хто вас намагається захопити.

   17 Пильнують про вас нещиро, хочуть вiдлучити вас, щоб ви дбали про них.  Гал. 4.17.

14 I не дивно: адже сам сатана набирає вигляду ангела свiтла, 15 а тому не велика рiч, коли й слуги його набирають вигляду служителiв правди; але кiнець їх буде по дiлах їхнiх. 2е Кор. 11.14.15.

Постійно перебувайте в ученні Святих Апостолів, бо написано:

6 Знищений буде народ Мій за нестачу відання: оскільки ти відкинув відання, то і Я відкину тебе від священнодійства переді Мною; і як ти забув закон Бога твого, так і Я забуду дітей твоїх. 7 Чим більше вони примножуються, тим більше грішать проти Мене; славу їхню перетворю на безславність. 8 Гріхами народу Мого годуються вони, і до беззаконня його прагне душа їх. 9 І що буде з народом, те і зі священиком; і покараю його за шляхами його, і воздам йому за діла­ми його. 10 Будуть їсти, і не наситяться; будуть блудити, і не розмножаться; бо залишили служіння Господу. 11 Блуд, вино і напої заволоділи серцем їх. 12 Народ Мій запитує своє дерево і жезл його дає йому відповідь; бо дух блуду ввів їх в оману, і, блудодіючи, вони відступили від Бо­га свого Осії. 4. 6-12.


Як же належить служити Богу?

Отже, передусiм благаю чинити молитви, молiння, прохання, подяки за всiх людей, 2 за царiв i за всiх, якi начальствують, щоб провадити нам життя тихе й безтурботне, у всякому благочестi i чистотi, 3 бо це добре i угодне Спасителевi нашому Богу, 4 Який хо­че, щоб усi люди спаслися i досяг­ли пiзнання iстини. 5 Бо єдиний Бог, єдиний і Посередник мiж Бо­­гом i людьми, чоловiк Христос Iісус, 6 Який вiддав Себе для вiдкуплення всiх. 1е Тим. 2. 1-5.

І не беріть участі в безплідних ділах темряви, але і викривайте. Тому ПЦУ мусить очиститися від вигадок і викрити порушення заповідей Божих фарисейською російською церквою.

Схаменіться християни

16 Хiба ж не знаєте, що ви — храм Божий i Дух Божий живе у вас? 17 Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог: бо храм Божий святий, а цей храм — ви.  1е Коринф. 3. 16.17.
9 Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тiльки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той i не Його. 10 А коли Христос у вас, то тiло мертве для грiха, але дух живий для праведности. 11 Якщо ж Дух Того, Хто воскресив iз мер­т­вих Iсуса, живе у вас, то Той, Хто воскресив Христа з мертвих, оживить i вашi смертнi тiла Духом Своїм, який живе в вас. Рим. 8 .9-11.

     І приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий; і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до краю землі. Діян. 1.8.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

%d такие блоггеры, как: